EFFECT Agressiehantering & Training
EFFECT Agressiehantering & Training

Agressie is van alle tijden. Echter lijkt er een toename of verandering gaande. In de media zien en lezen we berichten over zorgelijke situaties in huiselijke sfeer, scholen en gezondheidszorg. De impact die dit veroorzaakt is groot. Dat hier aandacht voor moet zijn spreekt voor zich. Aandacht voor de verzorger/ouder, aandacht voor de medewerker, maar ook aandacht voor de agressor. EFFECT heeft zich gespecialiseerd in het om gaan met deze agressie voor zowel de agressor als die gene die er mee te maken hebben.

Er wordt gewerkt met daadwerkelijke effectieve training. Trainen met resultaat. Gericht werken met de cliënt, ouders/verzorgers van cliënten of personeel van organisatie in het (speciaal) onderwijs en/of gezondheidszorg (GGZ). Middels een aantal zeer effectieve instrumenten die
rechtstreeks toepasbaar zijn in de praktijk, wordt aangeleerd hoe je niet wenselijk gedrag (niet luisteren, schelden, weglopen, intimideren, dreigen, schoppen, slaan enz.) aanpakt. Humaniteit staat hierbij hoog in het vaandel.

Ook voor coaching-, begeleiding-, behandeling(s)vragen kunt u bij EFFECT Agressiehantering & Training terecht.

GRT methode

De GRT methodiek, Gedrag Regulatie Training, is dé geïntegreerde aanpak bij niet wenselijk gedrag voor cliënt en hulpbieder(verlener). GRT training richt zich op al het gedrag wat niet wenselijk is en als contraproductief wordt ervaren. Het is ‘Down to Earth’ en praktisch georiënteerd. In de basis wordt er gebruik gemaakt van het signaleringsplan en ACT.

ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cli‘nten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Psychologische Flexibiliteit

De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gestoeld op zes zuilen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie.

Neem voor meer informatie contact op.

SKJ
Kwaliteitsregister Jeugd
(Registratienummer 110017076)

Vraag hier de beleidsverklaring op.

volg mij op social media